ZEMSKÝ Rohatec

Naše společnost je vaším partnerem pro dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

Realizaci díla zajišťujeme včetně stavebních prací, elektroinstalace a ASŘTP - jedná se zejména o úpravny vod, čerpací a přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod, kotelny, technologické linky v potravinářství a pod.

Dodáváme a montujeme

Dodáváme a montujeme

stroje a čerpadla na čistou a odpadní vodu pro průmysl i pro domácnosti

provzdušňovací a míchací zařízení pro čistírny odpadních vod, přírodní a umělé vodní nádrže a pod.

 • automatické zavlažovací systémy
 • Vyrábíme

  Vyrábíme

  z nerezových materiálů – trubní rozvody, nerezové skříně, dveře, žebříky...

  česle, česlicové koše, ruční a elektrické zdvihací zařízení, hydranty a cisterny
  Prodáváme

  Prodáváme

  a opravujeme čerpadla a čerpací techniku

  kanalizační trysky Brendle, vysokotlaké čistící stroje Kränzle
  Další činnost

  Další činnost

  Provádíme čištění a monitorování kanalizací a odpadů

 • Provádíme vrtání zdiva a železobetonových konstrukcí
 • ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

  tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
  fax: 518 360 067
  info@zemsky.cz

  Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
  IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

  eu znak