Různé výrobky

Naši konstruktéři a šikovné ruce pracovníků ve výrobě již mnohokrát přesvědčili naše zákazníky, že dokážou popasovat nejen s klasickými zámečnickými konstrukcemi jako jsou dveře, vrata, zábradlí, žebříky, pochůzné lávky apod., ale i s náročnějšími požadavky jako jsou duplexní nádoby, kráječe zeleniny, míchání hmot v potravinářství, dopravníky apod.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak