Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

Fotodokumentace z právě probíhající stavby „Rekonstrukce a dostavba kanalizace Brno“. Rekonstrukce byla zahájena v květnu 2013. V současné době probíhá rekonstrukce retenční nádrže kmenové stoky na ulici Sokolova. Dále bude probíhat rekonstrukce stoky Přízřenický jez, Makro – Ráječek a Hamry. Ukončení stavby je plánováno na konec listopadu 2013.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak