"Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa" - dílčí projekt D - region Třebíčsko

Stavba 2A - ČOV Vladislav

Vybudována nová, mechanicko-biologická ČOV pro město Vladislav a obce Číměř a Hostákov. Kapacita nové ČOV je 1 800 EO.

Stavba 2B - Kanalizace Číměř

V rámci vybudování nové splaškové kanalizace v celé obci Číměř, jsme technologicky vystrojili 3 ks čerpacích stanic.

Stavba 2C - Kanalizace Hostákov

V rámci vybudování nové splaškové kanalizace v celé obci Hostákov, jsme technologicky vystrojili 1 ks čerpací stanice odpadních vod.

Stavba 2D - Kanalizace Vladislav

V rámci vybudování nové splaškové kanalizace v městě Vladislav, jsme technologicky vystrojili 5 ks čerpacích stanic.

Stavba 4 - Kanalizace Jemnice

Současně s rekonstrukcí kanalizačních stok byly vybudovány i nové stoky v dosud neodkanalizovaných lokalitách. Naší dodávkou byla strojní technologie a elektročást včetně přenosů dat jedné čerpací stanice.

Stavba 5A - ČOV Moravský Krumlov

Proběhla rekonstrukce stávající mechanicko-bilogické ČOV v Moravském Krumlově - Rakšicích.

Stavba 5B - Kanalizace Moravský Krumlov

Současně s rekonstrukcí stávajících kanalizačních stok byly vybudovány i nové stoky v dosud neodkanalizovaných lokalitách. Naší dodávkou byla strojní technologie a elektročást včetně přenosů dat 3 ks čerpacích stanic.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak