Rekonstrukce odlehčovacích komor - Uherské Hradiště

Základní charakteristika a účel akce:

Rekonstrukce šesti odlehčovacích komor spočívá v jejich sanaci – OK KS 1A, 2A, 3A, 4A, 9A a 11A, opravy nadzemních objektů, výměnu deskových šoupátek DN 1000 a DN 1200 se servopohonem, novou elektroinstalaci s přenosem dat a nové žebříky a výměnu ostatních zámečnických konstrukcí. V rámci ASŘTP bylo provedeno kontinuální měření hladin ultrazvukem, které jsou stavitelná v řídícím automatickém řízení.

Bude zdokonalena protipovodňová ochrana tím, že v případě vysoké vody budou jednotlivé odlehčovací komory, které jsou zaústěny do řeky Moravy, uzavřeny a veškerý průtok v kanalizační síti je převáděn na protipovodňové ČS 1 a 2 kde dochází k odlehčení dešťových vod a jejich přečerpání do recipientu.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak