ČOV Pchery

Výstavba probíhá ve dvou etapách. V I. etapě byla provedena kompeltní dodávka technologie od hrubého předčištění, separátoru a lapáku písku, přes čerpadla, míchadla, dmychadla a aerační systémy, dávkování síranu železitého, dodávku a montáž dosazovací nádrže včetně potrubních rozvodů v rozmezí DN50 až DN300. V II. etapě bude vystrojena druhá aktivační a dosazovací linka.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak