ČOV Semily - úprava technologických celků

1. Doprava odvodněného kalu - jedná se o úpravu dopravy odvodněného kalu z pásového lisu na kontejner. Práce zahrnovaly demontáž stávajících pásů na dopravu kontejneru, demontáž vrazt, zvětšení prostupu pro dopravník, dozdění vybouraných vrat v zadní části místnosti. Byly instalovány dva kusy dopravníků a s tím spojena úprava elektroinstalace.

2. Doplnění frekvenčních měničů do vstupní čerpadcí stanice, úprava elektroinstalace, úprava systému řízení a vizualizace na operátorské stanici.

3. Sjednocení přelivných hran aktivačních nádrží - byla osazena nová přelivná nerezová hrana, která je výškově stavitelná a slouží k lepšímu rozdělení vzduchu do obou linek.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak