ČOV Dolní Němčí - doplnění mikrosíta

Stavba doplnění mikrosíta se uskutečnila v areálu stávající ČOV Dolní Němčí.

Předmětem zakázky byla kompletní dodávka rozšíření technologického zařízení  ČOV Dolní Němčí o mikrosítový bubnový filtr  včetně  montáže a souvisejících  stavebních  prací.

Zejména se jedná o vybudování nového technologického objektu – dvoukomorové nádrže - v těsné blízkosti stávajících dosazovacích nádrží, kde byl instalován mikrosítový bubnový filtr s filtrační tkaninou o prostupnosti 80 µm. Dále si stavba vyžádala přepojení odtokových potrubí z ČOV tak, aby vyčištěná odpadní voda procházela přes nově vybudovaný objekt.

Stavba  probíhala za plného provozu stávající ČOV, omezení provozu bylo nutné pouze na jeden den z důvodu přepojení odtokového potrubí z dosazovacích nádrží.

Pro zajištění provozu ČOV byl v nově instalované nádrži zaslepen v nátokové komoře vtok do komory se sítem a odpadní voda tak mohla být  pouštěna přes bezpečnostní přepadové potrubí. Po instalaci technologických zařízení byla záslepka odstraněna a mikrosítový bubnový filtr byl uveden do provozu.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak