ČOV Tvarožná Lhota - rekonstrukce BČ90

Rekonstrukce BČ 90 spočívá v opravě stávající nádrže a výměně aeračního zařízení. Původní Kessener je nahrazen aeračním zařízením AIRE-O2 Triton, které slouží k míchání a provzdušnění aktivace. Výhodou je možnost střídání fází nitrifikace a denitrifikace. V rámci rekonstrukce nádrže byl vyměněn odtokový žlab a v dosazovací nádrži bylo osazeno stahování plovoucích nečistot.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak