Uherské Hradiště - Rekonstrukce ČS Za Mesitem

Rekonstrukce čerpací stanice Za Mesitem v Uherském Hradišti spočívala v opravě jak stavebních konstrukcí, tak v komplexní výměně technologie – potrubí, čerpadel, česlí, zpětných klapek a ostatních armatur, které slouží jednak k přečerpávání splaškových vod a rovněž k přečerpávání záplavových vod při povodni. Naše společnost také dodávala veškeré zámečnické výrobky – zábradlí a žebříky vně objektu a část schodiště uvnitř objektu.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak