ČOV Rohatec BČ90

ČOV Rohatec v části Rohatec-kolonie slouží k biologickému čištění městských odpadních vod obce Rohatec. Dvě identické nádrže typu BČ 90, každá pro 1400 EO, byly v průběhu let 2005-2009 zrekonstruovány a v současné době jsou plně funkční.

Hlavními body byly:

  • Rekonstrukce konstrukce (oprava zkorodované konstrukce, nátěr)
  • Změna provzdušňovací technologie (odstranění původního provzdušňovacího zařízení, dodávka technologie AIRE-O2© Triton)

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak