ČOV Heraltice - Rekonstrukce BČ 40

Rekonstrukce technologické části ČOV Heraltice spočívá v opravě a úpravě 1 ks BČ 40 pro provoz aktivační nádrže s novou provzdušňovací a míchací technologií typu AIRE‑O2® 275 Aerator a úpravě druhé BČ 40 na uskladňovací nádrž včetně osazení míchací a provzdušňovací technologie rovněž typu AIRE-O2® 275 Aerator. Současně byla provedena úprava objektů na přítoku do AN a na odtoku z ČOV, rekonstrukce elektrotechnické části a přenosu provozních veličin na vodárenský dispečink (sdružená porucha a průběžný stav průtoku vyčištěné vody na odtoku).

Začátek: Říjen 2009

Konec: Květen 2010

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak