ČOV Kyjov - Rekonstrukce aktivačních nádrží a dmýchány

Ve městě známém folklórními slavnostmi žije přes 12 000 obyvatel, ve městě je také rozvinut průmysl. Kromě vinařů, kteří jsou významným producentem odpadních vod ve všech vinařských oblastech, má značný podíl na produkci odpadních vod průmysl sklářský, metalurgický i potravinářský.

ČOV Kyjov je mechanicko-biologická čistírna pro 25 000 EO, která čistí odpadní vody z města Kyjova, jeho částí a několika přilehlých obcí. Mechanické předčištění sestává z česlí a lapáků písku, biologické čištění zajišťuje oběhová aktivace. Separace probíhá v kruhových dosazovacích nádržích, kal je dále aerobně stabilizován a odvodněn.

Dlouhodobá rekonstrukce ČOV Kyjov zahrnovala:

  • Rekonstrukci dosazovacích nádrží - konstrukce na shrabování plovoucích nečistot, odtokový žlab, přelivné hrany
  • Rekonstrukce aktivačních nádrží - demontáž povrchových aerátorů, montáž aeračních elementů a míchadel do oběhových aktivačních nádrží
  • Rekonstrukci dmychárny
  • Rekonstrukci kalového hospodářství - rekonstrukce linky odovnění kalu

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak