Kompletní dodávka stavby ČS Vacenovice – Dolní konec

Dodávka kompletní čerpací stanice odpadních vod v obci Vacenovice, ul. Dolní konec. Stavba sestávala ze zhotovení podzemního železobetonového objektu ČS, jeho vystrojení navrženou technologií, dále byla zhotovena přípojka NN pro napájení technologického rozvaděče, položeno sběrné kanalizační potrubí DN 300 délky cca 40 m a výtlačné potrubí DN 100 délky cca 25 m. K objektu byla zhotovena přístupová cesta a celý objekt byl oplocen.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak