ČOV Dolní Bojanovice provzdušňování UsN kalu

Dodávka a montáž zařízení pro provzdušňování uskladňovací nádrže kalu, 2 ks čtvercových aeračních elementů, na ČOV Dolní Bojanovice. Instalace dmychadlového soustrojí a trubních rozvodů pro zásobování provzdušňovacích roštů vzduchem. Součástí zakázky byly nutné stavební úpravy a instalace rozvaděče pro řízení chodu provzdušňování v jednotlivých uskladňovacích nádržích.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak