ČOV Krhov

Výstavba nové čistírny odpadních vod pro obec Krhov, kapacita 350 EO. Dodávka a montáž technologie, elektro, ASŘTP pro ČOV.

Termín realizace: červen - prosinec 2015

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak