ČOV Rovensko pod Troskami

Jedná se o novou výstavbu. Pro čištění odpadních vod je moderně vybudována kontinuální biologická čistírna s kapacitou 1150 ekvivalentních obyvatel.

ČOV je navržena jako dvoustupňová. V první stupeň je mechanický a druhý biologický.

Termín realizace: 2015

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak