ČOV Litomyšl

Vybavení stávající usazovací nádrže - Regenerace kalu. Do stávající dmychárny byly doplněny 2 nová dmychadla. Do nádrže se osadili provzdušňovací rošty. Propojení provedeno nerezovým potrubím.

Termín realizace: červen-srpen 2016

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak