ČOV Ivanovice na Hané

Na ČOV Ivanovice na Hané byly dodány 2 nerezové podesty se schody a zábradlím vč. napojení na stávající zábradlí. Pororošty jsou použity kompozitní. Jedno schodiště slouží pro vstup k dosazovací nádrži a druhé k aktivační nádrži.

Do odlehčovacího kanálu na ČOV Ivanovice na Hané se osadila nerezová pochozí lávka se schodištěm a zábradlím. Pororošty jsou použity kompozitní. Na lávku byly osazeny ruční česle s úkapovým žlabem.

Termín realizace: květen 2016

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak