ČOV Nižná

Intenzifikace stávající ČOV v rámci projektu "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regionu etapa 2."-

Dodávka a montáž - lapák písku, dodávka potrubních rozvodů, zámečnické konstrukce. Projektovaná kapacita po intezifikaci je 26000 EO.

Termín realizace: rok 2015

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak