ČOV Křelovice

Budována mechanicko - biologická ČOV pro obec Křelovice. Projektovaná kapacita je 355 EO.

Generální dodavatel SYNER VHS VYSOČINA, a.s..

Pro investora zajišťujeme zkušební provoz.

Termín realizace: březen – červen 2014

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak