Rekonstrukce odlehčovací komory OK1A pro Vak Přerov

Stávající nefunkční vybavení odlehčovací komory bylo demontováno. Byly provedeny stavební úpravy komory, které spočívaly v dobetonování části svislé konstrukce sloupu a stěn pro uchycení konstrukce uzávěrů ve spodní části komory

Dále byla provedena betonáž nadzemní části pro instalaci pohonů uzávěrů. Toto bylo provedeno tak, aby oba uzávěry byly možné demontovat. Byly instalovány dva uzávěry o rozměrech 2,35x4,25m. Uzávěry jsou opatřeny dvěma otvory v různých výškových úrovních pro odtok vody z odlehčovací komory do recipientu.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak