VDJ Rokytnice nad Jizerou

Generální dodávka technologické a sanační části stavby "Optimalizace vodárenské soustavy v Rokytnici nad Jizerou". Projekt sestává z dvou objektů - VDJ Horní Ves a VDJ Horní Kout. U obou objektů bude provedena sanace stavebních konstrukcí a dodávka technologického vystrojení.

Investorem je společnost VHS Turnov.

Termín realizace: květen - červenec 2014

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak