Šlapanicko - posílení skupinového vodovodu, I. etapa

Dodávka technologické části (potrubní a strojně-technologická část) objektů v rámci rekonstrukce vododovního přivaděče.

Jedná se o 3 objekty vodojemů, redukční a armaturní šachta a objekt zdroje pitné vody Říčky.

Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.

Termín realizace: říjen 2013 - prosinec 2014

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak