VDJ Borník

Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí a potrubí pro stavbu "ČS a  a VDJ Svíbová, ul. Borník, rekonštrukcia."

Jedná se o rekonstrukci vodojemů o kapacitě VDJ Borník I - 2 x 3 000 m3 a Borník II - 2 x 6 000 m3.

Provozovatelem je Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Termín realizace: květen - srpen 2014

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak