Rozšíření SV Vyškov – III. etapa, větev Střed, Zkapacitnění vodního zdroje Manerov

Zakázka na rekonstrukci skupinového vodovodu pro oblast Vyškov - Slavkov. investorem celé akce jsou Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Stavba probíhala v několika etapách. V dokončené III. etapě, jsme se podíleli na dodávkách technologie pro Úpravnu vody Hlubočany, vodojemy Slavkov I, Slavkov II a Němčany, technologické vystrojení vrtů pitné vody, čerpacích stanic a armaturních šachet.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak