Akvadukt Nudvojovice - výměna potrubí

Byla provedena výměna dožitého ocelového potrubí DN300 za litinové předizolované potrubí WKG DN300 přes řeku Jizeru. Dále byla provedena oprava nosné konstrukce tryskáním, oprava svárů a trojnásobný nátěr. V místě napojení nových patkových kolen byly provedeny betonové základové bloky a původní betonové konstrukce byly sanovány.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak