Intenzifikace ÚV Huťský potok

Intenzifikace ÚV Huťský potok, Rokytnice nad Jizerou, je součástí akce Čistá jizera.

Popis:

Jedná se o rozšíření původní úpravny vody z 6 l/s na dvojnásobek. Stavební část spočívá v rozšíření budovy o severní přístavbu, kde budou umístěny nové filtry surové vody. Z technologie bude navíc instalován nový reaktor koagulace, UV lampa s automatickým stíráním, rozmíchávací nádrže chemikálií, dávkovací čerpadla. Rovněž bude modernizován celý automatický systém řízení včetně přenosu dat na dispečink.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak