ČS Ovčírna - Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody

Výroba a montáž AT stanice 3/SHS 65-250/370 (Max = 80 l/s, H = 85 m)  na   čerpací   stanici pitné vody Ovčírna včetně demontáže 2 ks původních čerpadel, sacího potrubí DN 350 a výtlačného potrubí DN 300.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak