ČS Slezan Staré Město - Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody

Dodávka a montáž 2 ks čerpadel (Q=36,5 l/s, H=56 m) na čerpací stanici pitné vody Slezan ve Starém Městě. V rámci výměny čerpadel byla provedena výměna sacího a výtlačného potrubí čerpadel a sdruženého výtlačného potrubí DN 200 včetně protirázové ochrany.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak