Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany

Dodávka a montáž technologie pro objekty vodojemů VDJ Šiberna a VDJ Voračice, řad A, řad B, řad C, VDJ Sedlčany, VDJ Kosova Hora. Dálkový přenos provozních stavů, čerpacích stanic, armaturních šachet a dalších objektů, dodávka a montáž potrubí DN 50 - DN 350.

Termín realizace: leden - srpen 2015

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak