Blanensko - rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů

Dodávka technologické části (potrubní a strojně-technologická část) objektů souboru staveb „Blanensko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“ - vodojemy, čerpací a redukční šachty, armaturní komory.

Termín realizace: březen 2014 – červen 2015

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak