Potravinářství

Zkušenosti naší firmy s prací s nerezovými materiály a nejen s nimi, naši zákazníci využívají také v různých průmyslových odvětvích a jiných oblastech hospodářské činnosti. Můžeme tedy poskytnout reference z potravinářství – např. čokoládovny, sladovny, mlékárny, (vedení potravinářských kapalin – např. vody, želé, ad.)

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak