Provzdušňovací zařízení

{tab Provzdušňovací zařízení}

aerator okysliceni1

Od 30. září 2005 spolupracujeme s firmou Aeration Industries International, Inc. (Minnesota, USA) a dodáváme a montujeme jejich provzdušňovací technologie v České a Slovenské republice.

Provzdušňovací zařízení AIRE-O2 jsou zaměřena nejen na vnos vzduchu, ale zejména na jeho dokonalé rozptýlení, které je pro využití kyslíku klíčové. Aplikace aerátorů AIRE-O2 zaručuje přísun kyslíku do celého objemu nádrže, přičemž rozptýlení kyslíku je patrné jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Stěžejním parametrem je velikost bublin, která díky použití difuzéru u všech zařízení odpovídá jemnobublinné aeraci (velikost bublin pod 2 mm) a zaručuje tak efektivní využití kyslíku.

nitrifikace denitrifakacePopis funkce:

 • Dvě funkce – míchání a provzdušňování
 • Jemnobublinná aerace (velikost bublin 1 – 4 mm)
 • Účinné horizontální míchání
 • Konstrukčně jednoduchá zařízení
 • Minimální údržba
 • Dlouhá životnost
 • Nastavitelný sklon hřídele umožňuje regulovat hloubku míchání
 • Hluboké míchání redukuje náklady na plošné zatížení
 • Minimální hlučnost zařízení

Konstrukčně jsou aerační zařízení velmi jednoduchá, skládají se pouze z elektromotoru, hřídele a vrtule. Tvar vrtule je vyvinut tak, aby zajistil co největší účinnost míchání. Vzduch je nasáván nad hladinou a veden dutou hřídelí k ústí, které je osazeno difuzérem. Vzduch je tak rozptýlen difuzérem a provzdušněná voda rozmíchána vrtulí.

Použití

 • Aerační zařízení jsou určena k míchání a provzdušňování vod v aktivačních nádržích čistíren odpadních vod, k zahušťování kalu, k provzdušnění rybochovných zařízení, či vodních nádrží ke zlepšení kvality vody.
 • Průmyslové odpadní vody: Potravinářský průmysl, papírenství, chemický a petrochemický průmysl splaškové odpadní vody: SBR, oběhové aktivace, zahušťování kalu
 • Povrchové vody: řeky, jezera, aplikace za chladného počasí

Důkaz je v míchání

Důležitost rozptýlení kyslíku a míchání je evidentní z testu s barvivy, která prováděla Auburnská univerzita. 2HP Aire-O2 aerátor byl umístěn do rybníku o rozloze 0,4 ha. Po pouhých 32 minutách byl celý rybník promíchaný a voda byla v pohybu. Zatímco u konkurenčního 3 HP povrchového aerátoru bylo po 80-ti minutách provozu pozorováno pouze místní promíchání a provzdušnění.

{tab Typy}

TritonAnimation 200Triton

Zařízení Triton úspěšně kombinuje míchání s intenzívním provzdušňováním, čímž se stává cenově dostupnou a energeticky úspornou variantou aeračního zařízení. Míchání zajišťuje dokonalé promíchání celého objemu nádrže provzdušněnou vodou. Nespornou výhodou je možnost oddělené funkce míchání a provzdušňování.

 • Jemnobublinná aerace – velikost bublin 2 – 2,5 mm
 • Nevytváří aerosoly
 • Nastavitelný úhel hřídele umožňuje míchání v hloubkách až 1,8 - 10 m
 • Výkon 5 - 75 HP (3,75 - 55,9 kW)
 • Jednoduchý design
 • Snadná instalace a údržba
 • Úspora energie kombinací míchání a provzdušňování

Díky možnosti odděleného fungování míchání a provzdušnění je Triton ideálním zařízením na čistírny odpadních vod, kde jediné zařízení dokáže vytvořit ideální podmínky jak pro nitrifikaci, tak pro denitrifikaci. Intenzívní míchání udrží kal ve vznosu a nehrozí vznik hluchých míst. Množství dodávaného kyslíku je dostačující, navíc důkladně rozmíchané v celém objemu aktivace. Dle vyhodnocení jednotlivých provozů s aplikací Tritonů lze zařízení hodnotit jako vysoce účinné a přitom ekonomicky úsporné.

Oddělené provzdušňování může být žádoucí i při aplikaci na vodní plochy – rybníky, jezera, přírodní koupaliště. Ventilátor je možné zapínat např. podle potřeby vyrovnání kyslíkového deficitu.

275 Series

275seriesProvzdušňovací zařízení Series je účinné zařízení určené k jemnobublinné aeraci. Přívod vzduchu je nepřetržitý díky postranním otvorům, proto je výhodné toto zařízení aplikovat na místa s potřebou neustálého intenzívního provzdušnění. Dokonalé rozmíchání dále znamená výbornou distribuci kyslíku do celého objemu nádrže. Jemnobublinná aerace umožňuje vysoce účinné rozpuštění kyslíku, a tím efektivní provzdušnění.

 • Jemnobublinná aerace (velikost bublin 2 – 2,5 mm)
 • Nevytváří aerosoly
 • Nastavitelný úhel hřídele umožňuje provzdušnění různých hloubek
 • Výkon: Series 2 – 7,5 HP (1,5 – 5,5 kW), větší Aspirator 2 - 100 HP (1,5 - 75 kW)
 • Jednoduchý design zařízení
 • Snadná instalace a údržba
 • Úspora energie kombinací míchání a provzdušňování
 • Automatické nasávání vzduchu bez potřeby dmychadla

Intenzívní provzdušnění předurčuje aplikaci Series/Aspiratoru na čistírny odpadních vod, kde je vyžadována nepřetržitá aerace. Series/Aspirator zde zajišťuje dokonalé promíchání objemu nádrže provzdušněnou vodou, udržuje kal ve vznosu a navíc zabraňuje vzniku hluchých míst v nádržích. Díky široké škále velikosti zařízení je možné aplikovat Series/Aspirator na libovolně velké plochy za různými účely.

Polaris

Další z účinných provzdušňovacích zařízení disponující jemnobublinnou aerací. Na rozdíl od ostatních zařízení AIRE-O2 není příliš vhodný do odpadních vod, neboť má ložiska citlivější k abrazi materiálu. Naopak lze s výhodou aplikovat na povrchové vody k rozmrazování vodních ploch nebo obecně zlepšení kvality vody.

 • Jemnobublinná aerace – velikost bublin 2 – 2,5 mm
 • Nevytváří aerosoly
 • Nastavitelný úhel hřídele umožňuje provzdušnění různých hloubek
 • Výkon 2 – 7,5 HP (1,5 – 5,5 kW)
 • Jednoduchý design
 • Snadná instalace a údržba
 • Úspora energie kombinací míchání a provzdušnění

Výkonné zařízení, které spojuje míchání a provzdušňování, je určeno zejména na povrchové vody. Cílem může být rozmrazování vodních ploch, okysličení rybochovných zařízení nebo zlepšování kvality vody v eutrofních nádržích. Díky menší velikosti je možné jej aplikovat i na hůře dostupné objekty.

polaris

{tab Aplikace aerátorů}

Aplikace na ČOV

Provzdušňovací zařízení AIRE-O2 jsou úspěšně využívána na čistírnách odpadních vod ke kombinované aeraci - kromě provzdušňování zajišťuje jediné zařízení i míchání, což zaručuje podstatně větší využití kyslíku než při pneumatické aeraci. Míchání udržuje kal ve vznosu a zabraňuje vzniku hluchých míst. Rozptýlení vzduchu je rovnoměrné v celém objemu nádrže, proto dochází k efektivnímu využití kyslíku. Kromě vysoké účinnosti zařízení lze jako další výhodu zmínit nízké provozní náklady. Zařízení umístěná na čistírnách odpadních vod vykazují dlouhodobě vysokou účinnost, nízké energetické náklady a pravidelně zlepšenou kvalitu vyčištěné vody.

Aplikace na ČOV: Aktivace, Nitrifikace/Denitrifikace, uskladnění kalu

Typy na ČOV: Triton, 275 Series, Aspirator

Aplikace na povrchové vody

Aerační zařízení lze použít i na povrchové vody, kde plní stejnou funkci jako na čistírnách odpadních vod – tedy míchání a provzdušňování. Na povrchové vody se zařízení umísťují připevněná na plastových plovácích, mechanicky se uchycují a velmi snadno se ovládají. Zařízení na plovácích mají tu výhodu, že je lze natáčet a směrovat podle aktuální potřeby. Vzhledem k možným omezujícím podmínkám v terénu je možné kromě napájení elektrickým proudem použít benzínový motor. K aplikaci na povrchové vody lze použít kterýkoliv z výrobků AIRE-O2, v závislosti na velikosti vodní plochy a konkrétních podmínkách.

Rozmrazování vodních ploch

Proud vody nasycený vzduchem rozmrazuje led na hladině, navíc odráží tlak ledových ker. Po celou zimní sezonu je Polaris schopen účinně rozmrazovat vodní hladinu.

Okysličení rybochovných zařízení

Rybí sádky a líhně se vyznačují vysokou potřebou kyslíku, která je pro ryby v tomto stádiu limitující. Zcela běžně se takové vodní plochy provzdušňují, aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Aerátory Polaris zde opět představují vhodná zařízení, která jsou výkonná, energeticky málo náročná a díky aplikaci na plovácích adaptabilní.

Zlepšení jakosti vody

V letních měsících je na mnoha nádržích žádoucí zlepšení kyslíkových poměrů a podpora proudění. V případě eutrofních nádrží dochází k namnožení fytoplanktonu, který má ve vysokých koncentracích negativní vliv na vodní ekosystém, navíc může dojít k omezení rekreace a rybolovu. Provzdušněním je podpořena chemická oxidace v nádrži a vzniklé proudění sníží dobu zdržení.

{/tabs}

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak