VDJ Károvsko

Rekonstrukce stávajícího vodojemu o objemu 1000 m3. Vystrojení vodojemu bylo vyměněno za nové trubní rozvody provedené z nerezu. Systém technologie zůstal zachován.

Termín realizace: Červenec – Září 2016

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak