ČOV Josefov

Jedná se o novou výstavbu. Pro čištění odpadních vod je vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 600 ekvivalentních obyvatel.

Součástí ČOV je objekt odlehčovací komory s lapákem písku, čerpací stanicí a retenční (dešťovou) nádrží.

Samotná ČOV se skládá ze žlabu mechanického předčištění vč. čerpací stanice, dále z biologické části skládající se z aktivační a dosazovací nádrže a nakonec z uskladňovací nádrže.

Termín realizace: říjen 2016 – leden 2017

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak