Projekt ZEMSKÝ Rohatec - Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému míchání a aerace

Ve spolupráci firmy ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. a Vysokého učení technického v Brně - Ústavu vodního hospodářství obcí probíhá výzkumné měření pro stanovení oxygenační kapacity provzdušňovacího kombinovaného systému Triton. Měření je realizováno i díky podpoře a součinnosti společnosti VaK Hodonín, a.s. Výzkum probíhá v reálných podmínkách a podle norem ČSN EN 12255-15 Čistírny odpadních vod - Část 15 Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži a TNV 75 6611 Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Cílem projektu je stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému, zpřesnění informací o jeho návrhu a provozu a jeho větší charakteristika. Tento projekt je realizován v rámci Inovačního voucheru, VI. Výzvy a Prioritní osy 1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace" pod Ministerstvem průmyslu a obchodu a je spolufinancován za podpory EU.

 

eu znak

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak