Projekt ZEMSKÝ Rohatec

Projekt ZEMSKÝ Rohatec – Jsme tu pro vás

Projekt financovaný na základě schválení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, v prioritní ose OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily.

Registrační číslo:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004733

Způsobilé výdaje:

4 598 208,00 Kč

Doba realizace projektu:

1.březen 2017 až 28.únor 2019

Popis a cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance a zaměstnance partnerů. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Aktivity projektu:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

 

eu znak

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak